ONDERSTEUNING BIJ TRAUMA MET HYPNOSE & HYPNOTHERAPIE

ONDERSTEUNING BIJ TRAUMA MET HYPNOSE & HYPNOTHERAPIE

Laat ons jou snel en effectief helpen bij je trauma met ondersteuning van hypnose en hypnotherapie

Let op: Hypnotherapie is geen vervanging van medische hulpverlening. Hypnotherapie bij trauma dient als ondersteunend hulp en best in overleg met je arts. Wij helpen met de negatieve gevoelens die gepaard gaan met je trauma. Bij aanvragen gaan wij er altijd van uit dat de cliënt dit reeds heeft overlegd met de arts. Wij stellen geen diagnose.

ONDERSTEUNING BIJ TRAUMA MET HYPNOSE

Dat we in onze levens allemaal weleens te maken hebben met stress, druk en moeilijke situaties spreekt voor zich. Voor de meesten van ons is het herstel na deze ervaringen een natuurlijk proces dat vanzelf in de loop der tijd plaatsvind, zonder dat daarvoor hulp van buitenaf voor nodig is. Voor anderen kan traumaverwerking of het verwerken van beangstigende situaties moeilijker blijken en kan trauma ons ogenschijnlijk blijvend veranderen. Gelukkig is ondersteuning bij een trauma met behulp van hypnose en hypnotherapie zeer goed mogelijk in enkele sessies.

Worstel jij met een onverwerkt trauma dat een negatieve invloed op je levensgenot heeft? Ben jij een van de 30 procent van de mensen die na een traumatische ervaring moeite heeft verder te gaan? Bij Hypnose Praktijk met vestigingen in België en Nederland (zoals in Antwerpen, Gent, Limburg, Brugge, Brussel en meer) zetten we al geruime tijd hypnose en hypnotherapie in voor ondersteuning bij trauma. Onze geavanceerde technieken en ervaren hypnotherapeuten helpen je het gebeurde een plek te geven zodat je na de sessies met eenvoud verder kan met je leven. Wil jij ook weer genieten? Zonder angst leven? Eindelijk je trauma verhelpen? Neem vandaag nog contact op via mail, telefoon, vul het contactformulier in of boek meteen je afspraken hier. We helpen je graag verder!

Wat is trauma?

Na een uitzonderlijke angstige of stressvolle situatie kan een trauma zich in een gevarieerde selectie van symptomen uiten. Traumatische ervaringen hebben daarbij gemeen dat het veelal om gebeurtenissen gaat die zich buiten onze controle bevinden en geen normaal onderdeel van onze menselijke ervaringen uitmaken. De oorzaak kan alles zijn van het aanschouwen van een verkeersongeval, natuurramp of terroristische aanval, maar ook een beroving, huiselijk geweld of ervaringen in militaire dienst kunnen als zeer traumatisch ervaren worden.

Of je nu een direct slachtoffer van een traumatisch voorval bent geweest of een dergelijk voorval als toeschouwer of aanwezige hebt meemaakt, de intense angst en machteloosheid die je in een dergelijke situatie hebt ervaren kan zijn sporen nalaten. Of en hoe je reageert heeft echter niets met innerlijke kracht of emotionele stabiliteit te maken. Zelfs als je in het dagelijks leven verder zeer stevig in je schoenen staat, kan een traumatische ervaring een serie symptomen veroorzaken die een serieuze negatieve impact op je leven hebben voor de rest van je leven indien het niet wordt opgelost.

ONDERSTEUNING BIJ TRAUMA: DE SYMPTOMEN VAN EEN TRAUMA

Wanneer je een trauma oploopt komen de eerste symptomen veelal relatief direct op, hoewel zo’n 15 procent van de mensen die met een trauma te maken krijgen symptomen pas weken, maanden of zelfs jaren later ervaren.

De precieze symptomen verschillen van persoon tot persoon, maar omvatten veelal het herhaaldelijk ‘herleven’ van het gebeurde in de vorm van flashbacks en nachtmerries. Dit kan leiden tot slaapproblemen, concentratiestoornissen, gevoelens van eenzaamheid, depressie en talloze andere symptomen.

In hoeverre symptomen aanwezig zijn en hoe zwaar ze zijn, verschilt wederom van persoon tot persoon. Voor sommigen die gebukt gaan onder een trauma komen symptomen in golven van intensiteit en rust op, terwijl voor anderen de trauma symptomen constant aanwezig zijn.

Enkele van de bekendste trauma symptomen zijn:

Het herleven van de traumatische ervaring

Wanneer je worstelt met het verwerken van je trauma, komt het veelvuldig voor dat je de traumatische ervaring door middel van levendige flashbacks en nachtmerries constant herleefd. Deze momenten worden vaak teweeg gebracht door iets simpels als een geluid, een beeld of zelfs een geur. Soms is de reden echter minder gemakkelijk te identificeren en lijken flashbacks uit het niets te komen. Deze momenten zijn veelal erg angstig en stressvol, aangezien het kan voelen alsof je de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis opnieuw meemaakt. Met hypnose ondersteunen we je bij je trauma in slechts enkele sessies.

Extreme waakzaamheid of paranoia

Na het meemaken van een bijzonder traumatische ervaring is het niet ongewoon dat je constant alert en waakzaam blijft voor mogelijke dreigende situaties. Vaak voel je je erg onrustig en ben je gemakkelijk van je stuk gebracht door plotselinge geluiden of bewegingen.

Deze waakzaamheid gaat vaak gepaard met woedeaanvallen, agressiviteit, slaapproblemen, concentratieproblemen en de neiging gemakkelijk of snel geïrriteerd te raken door mensen en situaties.

Andere symptomen van een trauma

Andere symptomen of tekenen van een onverwerkt trauma zijn hoofdpijn, duizeligheid, maagproblemen, rillingen en borstpijnen. Op mentaal vlak zijn depressies, fobieën en angsten niet ongewoon.

Uit de weg gaan van herinneringen

Het herleven van een traumatische ervaring kan emotioneel en ook lichamelijk erg zwaar zijn, dus het is niet verrassend dat men tijdens het verwerken van een trauma tracht alles en iedereen uit de weg te gaan die zo’n reactie teweeg kan brengen. Wanneer je worstelt met een trauma denk je vaak dat het beter is niets te voelen, dan constant weer geconfronteerd te worden met angstige en stressvolle gevoelens. Dit resulteert vervolgens in een poging om jezelf emotioneel van de buitenwereld af te sluiten.

Ondersteuning bij je Trauma : maak nu je afspraak!

Wil jij ook effectieve ondersteuning bij je trauma en ben je klaar om daarbij hulp van deskundigen te accepteren? Wil je af van die angst, dat gevoel van machteloosheid en de vernietigende werking die jouw trauma op je leven heeft? Neem contact met ons op via email, telefoon, het contactformulier, of boek meteen je afspraken hier. Wij staan voor je klaar.

ONDERSTEUNING BIJ TRAUMA MET HYPNOSE EN HYPNOTHERAPIE

Ondersteuning bij trauma door middel van hypnose en hypnotherapie heeft zich zowel binnen onze praktijk, als in de wetenschappelijke literatuur meermalen bewezen als zijnde zeer effectief. Een onderzoek van de gerenommeerde Stanford University School of Medicine in de Verenigde Staten noemde het zelfs ‘bijzonder behulpzaam’ en ‘een effectieve manier om een traumatische ervaring in een breder perspectief te kunnen plaatsen’.

Wanneer wij ondersteuning bieden bij trauma in een hypnose sessie nemen we verschillende stappen die je helpen en ondersteunen met je traumaverwerking en je in staat stellen om in zeer korte tijd weer vollediger van het leven te kunnen genieten:

  1. We werken met het onderbewustzijn om direct op krachtige wijze de negatieve emoties te verminderen;
  2. We vervangen ‘foutieve’ reacties op externe triggers zoals geluiden en beelden door gedragspatronen die je in staat stellen om weer in het dagelijks leven te participeren;
  3. We identificeren negatieve triggers en schakelen ze uit, zodat het gevoel van controle over je leven hersteld wordt;
  4. We identificeren en rectificeren onderliggende gedrag- en gedachtepatronen in het onderbewustzijn die je ongemerkt gevoeliger maken voor het oplopen van een trauma.